КАК ДА ПОЛЗВАМ

НАЧИНИТЕ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ MrMusic.bg

 

ВАРИАНТ - ONLINE STREAM

Ползвателят    получава    достъп    до    базата    с    музикални    записи    посредством:
USER NAME и съответен PASSWORD и плейлисти по свой избор и предпочитания;
Монтажът  на  реклами,  подреждането  на  музикалните  записи  и  обновяването  на плейлистите е ангажимент и задължение на ползвателя. 

Ползвателят получава достъп до базата с музикални записи чрез: USER NAME и съответен PASSWORD. Ползвателят може да стартира предварително изготвени специално за него плейлисти, посредством активиране на бутона с името на обекта, за който е сключен договор, от своя потребителски портал на сайта на www.mrmusic.bg
Монтажът на реклами, подреждането на музикалните записи и обновяването на плейлистите е ангажимент и задължение на Mr.Music TEAM

 
Услугата за монтаж на реклами и подреждане на плейлистата се заплаща.
Ако освен автореклама на ползвателя се излъчват реклами и на външни рекламозаявители, приходите от тази дейност са 100 % за ползвателя .( важи само  единствено за PRIVATE PLAYLIST )

ПОДАВАНЕТО НА АУДИОСИГНАЛА ЗА ОЗВУЧАВАНЕ КЪМ АУДИОУРЕДБАТА СТАВА ОТ КОМПЮТЪР В СЪОТВЕТНИЯ ОБЕКТ С ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Уважаеми партньори молим Ви да не допускате използането за публично изпълнение във Вашите обекти на музикални записи извън каталога, предоставен Ви от платформата MrMusic.bg