КОЙ има право да извършва проверка ?

Публикувано от:
на

КОЙ има право да извършва проверка ?

Чл. 98в1. - ДВ, бр. 28 от 2018 г.:

  • Кметовете на общини упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях.
  • Нарушенията се установяват от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.
  • Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
  • Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, при поискване най-малко веднъж годишно предоставят на кметовете на общини доказателства за отстъпените им права за публично изпълнение.
  • При нарушение на ал. 2 на лицата, които стопанисват търговските или туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, се налага имуществена санкция в размер от 2 000 лв. до 10 000 лв.