Вашата Музика

Уважаеми клиенти,     

Договорът ви с платформата MrMusic.bg е напълно законен и използването на предоставената от нас музика за публично изпълнение във вашите обекти отговаря на всички изисквания на Закона за авторските и сродните му права.

При проверка от инспектори е нужно само да представите валиден QR код, който след сканиране показва статуса на обекта ви.

QR кодът може да бъде намерен на вашия профил в платформата MrMusic.bg. За да го получите, трябва да влезете в профила си и да кликнете върху бутона "QR код".

QR кодът трябва да бъде поставен на видно място в обекта ви, така че да може да бъде прочетен от инспекторите.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

С уважение,

MrMusic.bg


Лицензирана музика за заведения

В България е незаконно да се използва музика без разрешение на притежателя на авторски права. Това важи и за заведения и барове. Ако искате да пускате музика в заведението си, трябва да се сдобиете с лиценз от съответния притежател на авторски права. Има няколко начина да направите това. Единият е да се свържете с музикална компания, която притежава правата на музиката, която искате да пускате. Друг вариант е да използвате услугата на лицензиран доставчик на музика, като например MrMusic. MrMusic предлага голямо разнообразие от музика, която можете да използвате в заведението си. За да използвате услугата, просто трябва да се регистрирате в сайта и да изберете музиката, която искате да пускате. MrMusic ще ви предостави лиценз, който ви позволява да използвате музиката легално.

Използването на лицензирана музика е важно, защото ви предпазва от правни проблеми. Ако използвате музика без разрешение, може да бъдете осъдени на глоба или дори затвор. Освен това, използването на лицензирана музика ви гарантира, че ще получавате качествена музика, която ще се хареса на вашите клиенти.

Ако имате заведение или бар, ви препоръчвам да използвате лицензирана музика. Това е най-добрият начин да се предпазите от правни проблеми и да осигурите на вашите клиенти приятно преживяване.

Ето някои от предимствата на използването на лицензирана музика за заведения и барове:

  • Предпазва от правни проблеми
  • Гарантира качество на музиката
  • Осигурява приятно преживяване за клиентите
  • Може да повиши продажбите
  • Може да подобри имиджа на заведението

  
 
Каталогът от произведения, който предоставяме не изисква плащане на такси към колективни сдружения за събиране на авторски права или организации,представляващи изпълнители за публично изпълнение,
както национални така и международни. 
 
Тя е с уредени авторски и сродни права.
 
Единствената такса, която се заплаща е месечния или годишен абонамент за използване на музиката. 
В този абонамент са включени таксите към независимите автори/изпълнители, предоставянето на музиката в съответния формат, 
както и периодичното u обновяване.


 

 

 

Ако сте представител на обект, в който звучи музика (хотел, ресторант, бар, заведение, магазин, търговски център, фитнес, такси и др.), е необходимо да имате сключен договор за уреждане на сродни права за съответното използване на музика.

MrMusic.bg управлява музикален каталог с уредени авторски и сродни права от българския и световен музикален репертоар, от най-изявените изпълнители, групи, музикални компании и продуцентски къщи.

MrMusic.bg предлага различни пакети за легална музика за бизнеси, които отговарят на нуждите на всеки клиент. Пакетите включват неограничен достъп до музикален каталог, възможност за избор на музика по жанр, настроение и стил, както и инструменти за управление на музиката в обекта.

Използването на легална музика от MrMusic.bg е сигурно и законно. MrMusic.bg има сключени договори с всички правопритежатели на музиката в своя каталог, което гарантира, че клиентите на MrMusic.bg използват музиката законно.

Използването на легална музика от MrMusic.bg има редица предимства за бизнеса. Тя създава по-приятна атмосфера за клиентите, повишава настроението и удовлетвореността, както и стимулира продажбите.

Ако сте представител на бизнес, в който звучи музика, свържете се с MrMusic.bg за повече информация за легалната музика за бизнеси.


 

Аудио Брандинг - това е вашият подпис звук, който се свързва само с вашата марка. Индивидуални сигнали, шапки, песни, дизайнерски аудио елементи на вашият канал  - всичко това е аудио брандинг, който ние създаваме за Вас.


 

Музиката работи за Вас

В тези трудни икономически времена за бизнеса е по-важно от всякога да се привличат и задържат клиенти, като в същото време се подобрява мотивацията на служителите.

Mr.Music има за цел да покаже как музиката може да помогне на фирмите да се справят с тези предизвикателства и да се осигури реална подкрепа както за персонала, така и за реализиране на по-големи печалби.Партнираики си с една от най - популярните платформи Mr.Music има реална полза за бизнеса: повишаване на печалбата, привличане на нови клиенти и увеличаване на производителността, намалявате до 80% от разходите си за музика, като получавате комплексно обслужване от едно място Mr.Music .

 

 

Музика за Бар, кафене, ....

 

 

 

 


Кой има право да извършва проверка за спазване на закона за авторското право?

Законът за авторското право и сродните права (ЗАПСП) дава право на носителите на авторски права да извършват проверки за спазване на закона. Проверката за спазване на закона е форма на наблюдение, която се извършва от носителите на авторски права или от техни представители, за да се установи дали има нарушение на авторското право.

Носители на авторски права са авторите на произведения на литературата, науката и изкуството, както и изпълнителите, продуцентите на фонограми и звукозаписи, радио- и телевизионните организации и други лица, чиито права са защитени от закона.

Представители на носителите на авторски права са лица, които са упълномощени от носителите на правата да извършват проверки за спазване на закона. Представителите на носителите на правата могат да бъдат адвокати, следователи, държавни служители и други лица.

Проверката за спазване на закона може да се извърши по всяко време и на всяко място, където има основания да се предполага, че се извършва нарушение на авторските права. При проверката за спазване на закона представителите на носителите на правата могат да:

  • Да направят запитвания и да събират доказателства за нарушение на авторските права;
  • Да претърсят помещения, превозни средства и други вещи;
  • Да конфискуват материали, които се използват за нарушаване на авторските права;
  • Да съставят протоколи за нарушения.

Законът за авторското право и сродните права предвижда санкции за нарушителите на авторските права. Санкциите могат да бъдат глоби, конфискация на материали и затвор.